foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa dwóch wiertarko frezarek i jednej tokarki uniwersalnej. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Wybór oferty

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Nazwa zadania:  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Dokumenty do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zakup "wyprawki szkolnej" w ramach zadania 124 projektu "Kształcenie zawodowe na rynku pracy -1" dl uczniów szkoły branżowej I stopnia w zawodach:

STOLARZ,LAKIERNIK MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE/MURARZ_TYNKARZ ELEKTRYK MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ MECHATRONIK MONTER SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH BLACHARZ

Dokumenty do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

usługa polegająca na zapewnieniu noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia dla uczniów realizujących staże zawodowe  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Termin składania ofert - 23.04.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

 

Dotyczy:

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Unieważnienie postępowania

Zestawienie ofert

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na realizacji zadań w obszarze edukacyjno–zawodowym dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania